DİĞER

  • ATIFLAR 1. BAYRAK, Özcan, Osmanlıdaki Kültürel Değişim Sürecinin Ahmet Mithat Efendi’nin Jöntürk Romanında İrdelenmesi, Erdem dergisi, S. 60, s.31-51, 2011, Ankara. 2. YILDIZ, Alpay Doğan, Şevket Bulut Hikâyelerinde Aleviler ve Alevilik Algısı, Türk Kültürü ve Hacıbektaş Araştırma Dergisi, S. 59, s.341-352, 2011, Ankara. 3. TOSUN, İbrahim; KOÇ, Ali, Fatih Harbiye Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış, Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 1, Sayı 1, s.40-74, Güz 2012, Tunceli
    29-05-2013
  • 4. ARİŞ, Emine, Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Karakter ve Tip Oluşumu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011, Adıyaman. 5. DAĞ, Necla, Sevinç Çokum’un Romanlarında Sosyal Yapı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011, Adıyaman. 6. MOCAN, Ahmet, Yalnızız’da Anlatım Teknikleri, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1831-1841, ANKARA-TURKEY.
    29-05-2013