HAKEMLİK

HAKEMLİK YAPILAN BAZI DERGİLER
1 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4 Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
5 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
6 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi
7 Mecmua – Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi
8 Edebî Eleştiri Dergisi
9 KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi
10 Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi
11 Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Dergisi
12 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
13 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
14 DÜSBED- Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
15 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi