MAKALE

Başlık
İmgenin Psikanalitik Boyutu
 1 dosya  27 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
İmge Kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İmge
 1 dosya  22 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme
 1 dosya  11 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Hikâye Tekniği Bakımından Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikâyesi
 1 dosya  27 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Milli Edebiyat Döneminin Poetikasında Psikolojik Temayüller
 1 dosya  11 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Edebî Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri ve Edip Cansever’in Dil ve Üslûbunda Psikolojik Unsurlar
 1 dosya  34 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Roman Tekniği Bakımından Cengiz Aytmatov’un “Dişi Kurdun Rüyaları” Romanı
 1 dosya  12 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Yavuz Bülent Bakiler’in “Anadolu Gerçeği” ve Faruk Nafiz’in “Sanat” Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
 1 dosya  13 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Tanzimat Dönemi Romanlarında Hürriyet ve Esaret İzlekleri
 1 dosya  34 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Yusuf Atılgan’ın ‘Aylak Adam’ Romanında Anlatım Teknikleri
 1 dosya  31 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy’un Şahsiyetinin Şiire Yansıması
 1 dosya  20 indirme
Makale 18 Ocak 2019 İndir
Edip Cansever’in “Medüza” Şiirine Varoluşçu Bir Bakış
 1 dosya  14 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Edebiyatın Sosyolojik İmkanı Açısından Keşanlı Ali Destanı’nın İncelenmesi
 1 dosya  19 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türkçenin Gücü
 1 dosya  8 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Ahmet Kutsi Tecer, Türk Halk Bilimine Katkısı ve Koçyiğit Köroğlu’na Bir Bakış
 1 dosya  11 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Mehmet Emin Yurdakul’un “Türkçe Şiirler”ine Bir Bakış
 1 dosya  12 indirme
Makale 18 Ocak 2019 İndir
Şevket Bulut’un Hikayelerinde Toplumsal Değişim
 1 dosya  10 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Tanzimat Dönemi Türk Romanında Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 1 dosya  12 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Yeni Lisan’ın Şiir Bildirgesi: ‘Lisan’ Şiiri
 1 dosya  13 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Şairin Dil ve Üslubunda Psikolojik Temayüller
 1 dosya  9 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Üslûp Tercihleri Bakımından Necip Fazıl Kısakürek Şiiri
 1 dosya  13 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Latife Tekin’in “Buzdan Kılıçlar” Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi
 1 dosya  10 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Roman Tekniği Bakımından Tahsin Yücel’in “Yalan” Romanı
 1 dosya  16 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Disiplinlerarasılık Bağlamında Trt ve Şiir (1968-2008)
 1 dosya  6 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Fikir Sancısı”
 1 dosya  12 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Allah” (c.c.) Algısı
 1 dosya  22 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Mekânın Poetikası Bağlamında Necip Fazıl Kısakürek’in “Otel Odaları” Şiiri Üzerinde Bir İnceleme
 1 dosya  21 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Yahyâ Kemâl’in Hatıralarında Ve Şiirlerinde “Anne” İmajı
 1 dosya  10 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirine Dair Bazı Tespitler
 1 dosya  18 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Postmodern Romanın “Nasıl”lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Romanı
 1 dosya  19 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
İstiklâl Marşı’na Kur’an-ı Kerim Bağlamında Bir Bakış
 1 dosya  10 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Postmodern Bir Roman İncelemesi: Gâliz Kahraman
 1 dosya  30 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Keşanlı Ali Destanı’na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış
 1 dosya  7 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek‟in Şiirlerinde Daüssıla
 1 dosya  12 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Mehmet Akif Ersoy’da “İdeal İnsan” ve “Müslüman” Tipi
 1 dosya  11 indirme
Makale 18 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Üslûp Üzerine
 1 dosya  112 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Ütopik Bir Mekan Arayışı Olarak Deniz (Denizin Çağırışı Örneği)
 1 dosya  11 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Rasim Özdenören’in Hikayelerinde Gelenek – Modernizm Çatışması
 1 dosya  11 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Postmodern Edebiyatın “Ne”liği
 1 dosya  11 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyılda Değişim Süreci, Sosyal ve Kültürel Durum
 1 dosya  16 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma
 1 dosya  10 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Edip Cansever’in Şiirlerinde Melankoli
 1 dosya  9 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Aşk ve Kadın Olgusu
 1 dosya  7 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Bir Milli Hikâyeci: Şevket Bulut (Vefatının 20. Yılında)
 1 dosya  7 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi
 1 dosya  9 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Şiir ve Bilinçaltı: Edip Cansever Örneği
 1 dosya  12 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Şevket Bulut’un Hikâyelerinde “İnanç” Teması Üzerine Bir İnceleme
 1 dosya  9 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Türk Hikâyesinde Milli Bir Ses: Şevket Bulut
 1 dosya  6 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Türk Edebiyatında Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut
 1 dosya  5 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Vefatının Yirminci Yılında Türk Hikâyesinde Milli Benliğin Sesi: Şevket Bulut
 1 dosya  6 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi
 1 dosya  9 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
(Vefatının 20. Yılında) Bir Anadolu Hikâyecisi: Şevket Bulut
 1 dosya  6 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Dini Motifler
 1 dosya  9 indirme
Makale 18 Ocak 2019 İndir
Arketipsel Bakış Açısıyla Edip Cansever’in Şiirlerinin İncelenmesi
 1 dosya  9 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Mehmet Akif Ersoy’un Şahsiyetinde ve Şiirlerinde Aydın İnsan Tipi
 1 dosya  12 indirme
Makale 18 Ocak 2019 İndir
Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Tabiat İnsan Ruhu İlişkisi
 1 dosya  57 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Namık Kemal’in Tiyatrolarında Hece Ölçüsü İle Yazılan Şiirlere Bir Bakış
 1 dosya  9 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
İmge ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde “Su” İmgesi
 1 dosya  16 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Edebi Hayatımız III
 1 dosya  8 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Hilmi Yavuz’un “Ten Sonnet”si Üzerine Bir Tahlil Denemesi
 1 dosya  12 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Melankoli
 1 dosya  27 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Şiir Dili Olarak Türkçenin Estetiği
 1 dosya  12 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım
 1 dosya  11 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Tanzimat Döneminde Osmanlının Yenileşme Sürecine Bir Bakış
 1 dosya  26 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında İstanbul ve Paris’e Bakış
 1 dosya  8 indirme
Makale 16 Ocak 2019 İndir
Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Eğlence Hayatı, Adab-ı Muaşeret ve Kılık Kıyafet
 1 dosya  16 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Paris’te Bir Türk ve Jön Türk Romanlarında Kültür ve Medeniyete Bakış
 1 dosya  6 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Nedim ve Yahya Kemal’de Şarkı
 1 dosya  8 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Esir Şehrin İnsanları Romanı Üzerine Bir İnceleme
 1 dosya  24 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme
 1 dosya  35 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Alafrangalaşmak
 1 dosya  12 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Halit Ziya Uşaklıgil’in Saray Hatıraları
 1 dosya  10 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Renk ve Işık Motifleri
 1 dosya  25 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Edebî Hayatımız – II, Şiir Sevdası-I
 1 dosya  8 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Edebi Hayatımız – I, Edebiyat, Sevgi ve Hayat
 1 dosya  11 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir
Külliye’nin İki Hikâyecisi (A. Vahap Akbaş – Necati Kanter)
 1 dosya  7 indirme
Makale 14 Ocak 2019 İndir