SEMPOZYUM – KONGRE

 1. KARABULUT, Mustafa, Şairin Dil ve Üslubunda Psikolojik Temayüller, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Cilt:II, s.649-665, 19-21 Ekim 2011, Isparta.
 2. KARABULUT, Mustafa, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türkçenin Gücü, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Cilt:I, s.447-458, 22-24 Aralık 2011, Muğla.
 3. KARABULUT, Mustafa, Nedim ve Yahya Kemal’de Şarkı, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, s.383-392, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman.
 4. KARABULUT, Mustafa, Yeni Lisan’ın Şiir Bildirgesi: Lisan Şiiri, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi- s.316-325, 20-22 Ekim 2011, Adana.
 5. KARABULUT, Mustafa, Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı, “Kültür Hayatımızda Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” Konulu Konferans, (12 Mart 2014), Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu – Adıyaman.
 6. KARABULUT, Mustafa, Edebî Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri ve Edip Cansever’in Dil ve Üslûbunda Psikolojik Unsurlar, VII. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, (24-28 Eylül 2012 Ankara).
 7. KARABULUT, Mustafa, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” İle İlgili Konferans, Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu, 12.03.2015, Saat: 10:00.
 8. KARABULUT, Mustafa, “Mehmet Akif Ersoy’u Anma” konulu panel, Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 23.03.2016.
 9. KARABULUT, Mustafa, Türkçenin Estetiği ve Şiir Dili Üzerine Bir Araştırma, ISLET-2015, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015- Nevşehir.
 10. KARABULUT, Mustafa, İmgenin Psikanalitik Boyutu, “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II”, (ADYÜ-Sempozyum-02-03 Nisan 2015).
 11. KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde “Su” İmgesi, “Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-III”, (ADYÜ-Sempozyum-19-2003 2015).
 12. KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi, ASOS CONGRESS, 13-15 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 13. KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl’ın Şiirlerini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-V (ADYÜ-Sempozyum-2017).
 14. KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek (Vefatının 35. Yılında), Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu, (10.05.2018).
 15. KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirine Dair Bazı Tespitler, Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-VI, (ADYÜ-Sempozyum-2018).
 16. KARABULUT, Mustafa, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Üslûp Üzerine, Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2017 Malatya.