VERİLEN DERSLER

(2009 – 2019 Yılları Arası)

 • TDE629 – 20.YÜZYIL TÜRK ROMANI
 • TDE327 – BATI EDEBİYATI
 • TDE416 – Bitirme Tezi
 • TDE424 – CUMHURİYET DEVRİ TÜRK NESRİ
 • TDE423 – CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ
 • TDE252 – EDEBİ AKIMLAR-II
 • TDE326 – MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK NESRİ
 • TDE325 – MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ
 • TDE451 – POSTMODERN EDEBİYAT-I
 • TDE516 – ROMAN TEORİSİ VE ROMAN İNCELEME YÖNTEMLERİ-I
 • TDE526 – ŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ-II
 • TDE349 – ŞİİR TAHLİLLERİ-I
 • TDE130 – TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK NESRİ
 • TDE129 – TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ
 • TDE624 – TÜRK EDEBİYATINA PSİKANALİTİK YAKLAŞIMLAR
 • TDE518 – YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 • TDE-231 – SERVET-İ FÜNÜN DEVRİ TÜRK ŞİİRİ
 • TDE-232 – SERVET-İ FÜNÜN DEVRİ TÜRK NESRİ