YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. Emine ARİŞ, Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Karakter ve Tip Oluşumu, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  2011
  Adıyaman.
 2. Necla DAĞ, Sevinç Çokum’un Romanlarında Sosyal Yapı, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  2012
  Adıyaman.
 3. Emine BOSO YAMAN, İskender Pala’nın Roman ve Öykülerinin Yapı ve Tematik Açıdan İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  2014
  Adıyaman.
 4. Eyyüp GÜNEŞ, Rasim Özdenören’in Hikayelerinde Gelenek-Modernizm Çatışması, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  2014
  Adıyaman.
 5. Esra DEMİR, Peyami Safa’nın Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  2017
  Adıyaman.
 6. Semra Yavaş, Oğuz ATAY’ın Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  2018
  Adıyaman.
 7. Osman GÜNAYDIN, 1980-1990 Yılları Arasında Yayımlanmış Edebiyat Yıllıklarının İçerik Bakımından İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  (devam ediyor)
  Adıyaman.
 8. Habip ŞAHİN, Adıyaman Yöresi Çocuk Oyunları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  (devam ediyor)
  Adıyaman.